مجتمع فنی پیوند داده ها • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • lift

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


دوره جامع پله برقی
مدت دوره : 4روزه
شهریه : 980هزار تومان
حرف P را به شماره زیر پیامک کنید
50004682

دوره جامع پله برقی

 • تاريخچه پله هاي برقي
 • معرفي استانداردهاي بومي و بين المللي ISIRI، EN و ASME
 • آشنايي با برندهاي مطرح پله برقي
 • آشنايي با جانمايي و محاسبات ظرفيت جابجايي پله برقي
 • آشنايي با مباني پله برقي
 • شناخت اجزاي پله برقي
 • آشنايي با مباني حمل، جايگذاري، نصب و راه اندازي
 • مباحث استاندارد و اخذ تاییدیه نهایی
 • رفع عیب و تعمیرات تخصصی
 • آشنايي با مباني سرويس و نگهداري
 • آشنایی با مبحث 15 ساختمان

 • تهيه چك ليستهاي سرويس ونگهداري دوره اي ازتجهيزات
 • آشنايي با مكانيزم هاي ايمني اجباري
 • تهيه چك ليست هاي بازرسي ايمني
 • دسته بندي حوادث در صنعت پله برقي به 24 گروه
 • تبيين حوادث، علل بروز و راههاي پيشگيري از وقوع مجدد آن
 • آموزش نحوه استفاده صحيح از پله برقي
 • آشنايي با انواع مكانيزم هاي صرفه جويي در مصرف انرژي
 • به همراه نمايش فيلمهاي مرتبط با هر يك از موارد فوق