مجتمع فنی پیوند داده ها • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • lift

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


دوره آسانسورهای کششی
مدت دوره : 60 ساعت
شهریه : 1/480/000 تومان
حرف A را به شماره زیر پیامک کنید
50004682
دوره تکمیلی آسانسور
مدت دوره : 80 ساعت
شهریه : 1/480/000تومان
حرف A را به شماره زیر پیامک کنید
50004682

دوره جامع نصب و راه اندازی آسانسور

 • آموزش تخصصی نصب آسانسور
 • مدرک فنی و حرفه ای آسانسور
 • مباحث آهنکشی چاه آسانسور
 • آشنایی با تابلوهای فرمان و مباحث الکترونیکی
 • سیم کشی کامل آسانسور
 • راه اندازی و مونتاژ آسانسور
 • راه اندازی درب الکترونیک و چشم الکترونیک
 • مکانیک کابین و چاه و نصب درب و ریل
 • مباحث استاندارد و اخذ تاییدیه نهایی
 • رفع عیب و تعمیرات تخصصی
 • آموزش سرویس و نگهداری آسانسور
 • آشنایی با مبحث 15 ساختمان
  • آشنایی با شاقول وکاربرد آن در این صنف
  • آموزش نحوه صحیح نصب شاقول در ارتفاع چاه آسانسور و پلمپ چاه
  • بدست آوردن خطاهای چاهک وانواع خطاهای چاه
  • آموزش نحوه صحیح نصب شاقول و پلمپ چاه و تهیه جدول مربوطه
  • آموزش نحوه صحیح نصب شاقول برای نصب ریل و درب طبقات
  • آشنایی با قطعات (ریل - انواع درب طبقات وبراکت )
  • آشنایی بانحوه نصب ریل ودرب طبقات
  • آموزش نصب صحیح شاقول برای اجرای ریل
  • آموزش نصب ریل درارتفاع چاه آسانسور
  • آموزش نصب درب اتوماتیک ولولایی آسانسور
  • شناخت اجزاء و آشنایی با قطعات مکانیک دستگاه
  • آشنایی با انواع مکانیک دستگاه
  • درب کابین و نحوه نصب و تنظیم دستگاه
  • نحوه اجرای سقف بتنی و ساخت شاسی موتور و نحوه قرار گرفتن موتور روی شاسی
  • کارگاه نصب یوک و مونتاژ آن
  • نصب سربکسل و سیم بکسل
   • نصب پاراشوت وکفشک و ... روی یوک و تنظیمات آن
   • تجهیزات برقی داخل موتور خانه
   • موتور الکتریکی
   • تابلوی مدار فرمان آسانسور
   • آشنایی با نحوه کار با تابلوی فرمان و شناخت اجزای داخلی آن
   • نحوه اجرای سیم کشی داخل موتورخانه
   • آشنایی با تجهیزات برقی داخل چاه آسانسور و نحوه چیدمان آنها
   • آشنایی با مدارات داخل چاه و نحوه سیم بری و سیم کشی تجهیزات چاه
   • شاسی احضار طبقات و نحوه کار( 7 Segment)
   • آشنایی با تجهیزات برقی کابین آسانسور ونحوه چیدمان و نصب آنها
   • آشنایی با جعبه رویزیون معمولی و کار کدک و نحوه سیم کشی آن
   • آشنایی با نحوه سیم کشی برق داخل و بیرون کابین آسانسور