مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • akher
  • modirfanni
  • feshorde
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


تقویم آموزشی

نصاب وتعمیرکار آسانسور (فشرده)
مهلت ثبت نام 30/03/1396
شروع كلاس 13/04/1396
پايان كلاس 31/04/1396
زمان برگزاری شنبه تاچهارشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 04/03/1395
پايان كلاس 30/04/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 80ساعت
 دوربین مداربسته(آنالوگ-تحت شبکه)
مهلت ثبت نام 30/03/1396
شروع كلاس 23/04/1395
پايان كلاس 27/04/1395
زمان برگزاری (14الی 20)
مدت دوره 4روزه(فشرده)
کفپوش سه بعدی epoxy 
مهلت ثبت نام 26/04/1396
شروع كلاس 01/05/1396
پايان كلاس 03/05/1396
زمان برگزاری  ساعت14
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 30/03/1396
شروع كلاس 14/04/1396
پايان كلاس 15/05/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام 30/03/1396
شروع كلاس 14/04/1396
پايان كلاس 15/05/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
طراحی ونصب MDF
مهلت ثبت نام 31/03/1396
شروع كلاس 12/04/1396
پايان كلاس 02/05/1396
زمان برگزاری 16الی20
مدت دوره 30ساعت
لوازم خانگی
مهلت ثبت نام 30/03/1396
شروع دوره
19/04/1396
پايان دوره
25/05/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 50ساعت