مجتمع فنی پیوند داده ها  • 10
  • hefazat
  • modirfanni
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 05/03/1399
شروع كلاس 24/03/1399
پايان كلاس 22/04/1399
زمان برگزاری شنبه تا دوشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 05/03/1399
شروع كلاس 27/03/1399
پايان كلاس 10/05/1399
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 80ساعت
درودگری(نجاری)
مهلت ثبت نام 03/03/1399
شروع كلاس 31/03/1398
پايان كلاس 27/05/1398
زمان برگزاری روزهای فرد
مدت دوره دوماهه
نصب وتعمیر پکیج
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 12/02/1399
پايان كلاس 14/03/1399
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 12/03/1399
شروع كلاس 29/03/1399
پايان كلاس 28/04/1399
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
لوله کشی آب ساختمان
مهلت ثبت نام 07/03/1399
شروع كلاس 20/03/1399
پايان كلاس 25/04/1399
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره یکماه ونیم

پارکت لمینت دیوارپوش
مهلت ثبت نام 03/03/1399
شروع كلاس 23/03/1399
پايان كلاس 28/03/1399
زمان برگزاری 11الی15
مدت دوره 25ساعت
دوره کامل کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع دوره
10/03/1399
پايان دوره
15/05/1399
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره 100ساعت