مجتمع فنی پیوند داده ها
 • عید1397
 • نوروز1397
 • 3
 • 8
 • 10
 • 11
 • hefazat
 • modirfanni
 • eyd
 • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


 • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

 • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور (فشرده)
مهلت ثبت نام 08/11/1396
شروع كلاس 14/11/1396
پايان كلاس 06/12/1396
زمان برگزاری شنبه تاچهارشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 09/11/1396
شروع كلاس 12/11/1396
پايان كلاس 28/02/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 25/11/1396
شروع كلاس 29/11/1396
پايان كلاس 30/12/1396
زمان برگزاری (14الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
مدیرفنی آسانسور
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 14/10/1396
پايان كلاس 29/10/1396
زمان برگزاری 24ساعت
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 07/11/1396
شروع كلاس 12/11/1396
پايان كلاس 18/12/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام 07/11/1396
شروع كلاس 12/11/1396
پايان كلاس 18/12/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
پله برقی
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 18/10/1396
پايان كلاس 21/10/1396
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 24ساعت
پارکینگ مکانیزه
مهلت ثبت نام 01/11/1396
شروع دوره
23/11/1396
پايان دوره
26/11/1396
زمان برگزاری فشرده
مدت دوره 18ساعت