مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • akher
  • modirfanni
  • feshorde
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور (فشرده)
مهلت ثبت نام 25/08/1396
شروع كلاس 29/08/1396
پايان كلاس 28/09/1396
زمان برگزاری شنبه تاچهارشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 28/08/1396
شروع كلاس 09/09/1396
پايان كلاس 20/11/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 80ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 25/08/1396
شروع كلاس 29/08/1396
پايان كلاس 30/09/1396
زمان برگزاری (14الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
مدیرفنی آسانسور
مهلت ثبت نام 30/08/1396
شروع كلاس 02/09/1396
پايان كلاس 10/09/1396
زمان برگزاری 24ساعت
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 20/08/1396
شروع كلاس 25/08/1396
پايان كلاس 25/09/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام 20/08/1396
شروع كلاس 25/08/1396
پايان كلاس 25/08/1396
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
پله برقی
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 29/08/1396
پايان كلاس 02/09/1396
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 24ساعت
پارکینگ مکانیزه
مهلت ثبت نام 30/08/1396
شروع دوره
04/09/1396
پايان دوره
07/09/1396
زمان برگزاری فشرده
مدت دوره 18ساعت