مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 25/10/1397
شروع كلاس 07/11/1397
پايان كلاس 30/11/1397
زمان برگزاری شنبه تا چهارشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 25/10/1397
شروع كلاس 27/10/1396
پايان كلاس 30/12/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 29/10/1397
شروع كلاس 11/11/1397
پايان كلاس 26/12/1397
زمان برگزاری (16الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
مدیرفنی آسانسور
مهلت ثبت نام 30/10/1397
شروع كلاس 24/11/1397
پايان كلاس 29/11/1397
زمان برگزاری 24ساعت
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 30/10/1397
شروع كلاس 11/11/1397
پايان كلاس 30/11/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 07/10/1396
پايان كلاس 22/11/1397
زمان برگزاری جمعه ها
مدت دوره یکماه
پله برقی
مهلت ثبت نام 18/10/1397
شروع كلاس 22/10/1397
پايان كلاس 26/10/1397
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 25ساعت
کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 22/10/1397
شروع دوره
01/11/1397
پايان دوره
15/12/1397
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره 70ساعت