مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 25/11/1397
شروع كلاس 27/11/1397
پايان كلاس 27/12/1397
زمان برگزاری شنبه تا دوشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 25/11/1397
شروع كلاس 02/12/1397
پايان كلاس 30/01/1398
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 25/11/1397
شروع كلاس 30/11/1397
پايان كلاس 28/12/1397
زمان برگزاری (16الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
نصب وتعمیر پکیج
مهلت ثبت نام 30/11/1397
شروع كلاس 02/12/1397
پايان كلاس 29/12/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 30/11/1397
شروع كلاس 02/12/1397
پايان كلاس 29/12/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
لوله کشی آب ساختمان
مهلت ثبت نام 30/11/1397
شروع كلاس 06/12/1397
پايان كلاس 28/01/1398
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره یکماه ونیم
پله برقی
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 22/10/1397
پايان كلاس 26/10/1397
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 25ساعت
کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 30/11/1397
شروع دوره
12/12/1397
پايان دوره
30/01/1398
زمان برگزاری روزهای فرد
مدت دوره 70ساعت