مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 28/07/1397
شروع كلاس 05/08/1397
پايان كلاس 30/08/1397
زمان برگزاری شنبه تا چهارشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 15/08/1397
شروع كلاس 23/08/1396
پايان كلاس 30/10/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 90ساعت
سیستمهای حفاظتی
مهلت ثبت نام 06/08/1397
شروع كلاس 25/08/1397
پايان كلاس 20/10/1397
زمان برگزاری (16الی 20)
مدت دوره 45روز(فشرده)
مدیرفنی آسانسور
مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 14/10/1396
پايان كلاس 29/10/1396
زمان برگزاری 24ساعت
مدت دوره فشرده
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 30/07/1397
شروع كلاس 03/08/1397
پايان كلاس 15/09/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
سیستمهای گرمایشی(پکیج)
مهلت ثبت نام 30/07/1397
شروع كلاس 03/08/1396
پايان كلاس 15/09/1397
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره یکماه
پله برقی
مهلت ثبت نام 28/07/1397
شروع كلاس 05/08/1397
پايان كلاس 08/08/1397
زمان برگزاری 14الی20
مدت دوره 25ساعت
کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 28/07/1397
شروع دوره
19/08/1397
پايان دوره
30/09/1397
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره 70ساعت