مجتمع فنی پیوند داده ها
  • 3
  • 8
  • 10
  • 11
  • hefazat
  • modirfanni
  • eyd
  • liftdesigner

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


  • آزمون سازمان فنی وحرفه ای

  • نتایج آزمون

تقویم آموزشی

تکنسین فنی آسانسور
مهلت ثبت نام 07/07/1398
شروع كلاس 13/07/1398
پايان كلاس 10/08/1398
زمان برگزاری شنبه تا دوشنبه
مدت دوره 60ساعت
دوره تکمیلی آسانسور(آخرهفته)
مهلت ثبت نام 05/07/1398
شروع كلاس 11/07/1398
پايان كلاس 15/09/1398
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 80ساعت
درودگری(نجاری)
مهلت ثبت نام 07/07/1398
شروع كلاس 29/07/1398
پايان كلاس 28/09/1398
زمان برگزاری (10الی 15)
مدت دوره دوماهه
نصب وتعمیر پکیج
مهلت ثبت نام 07/07/1398
شروع كلاس 25/07/1398
پايان كلاس 30/08/1398
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
کولرگازی-اسپیلت
مهلت ثبت نام 15/07/1398
شروع كلاس 25/08/1398
پايان كلاس 25/09/1397
زمان برگزاری پنجشنبه ساعت۱۳
مدت دوره یکماه
لوله کشی آب ساختمان
مهلت ثبت نام 20/07/1398
شروع كلاس 30/07/1398
پايان كلاس 13/09/1398
زمان برگزاری روزهای زوج
مدت دوره یکماه ونیم
پارکت لمینت
مهلت ثبت نام 15/07/1398
شروع كلاس 30/07/1398
پايان كلاس 03/08/1398
زمان برگزاری 11الی15
مدت دوره 20ساعت
کابینت سازی MDF
مهلت ثبت نام 02/07/1398
شروع دوره
03/07/1398
پايان دوره
30/09/1398
زمان برگزاری سه شنبه تا پنجشنبه
مدت دوره 70ساعت