مجتمع فنی پیوند داده ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


دوره آموزش Corel

سرفصل دوره Corel Draw
 • توانايي شناخت Corel Draw
 • توانايي شناخت فضاي كاری Corel Draw
 • توانايي انجام كارهاي اوليه
 • توانايي كار با خطوط، خطوط محيطي و خطوط دور قلم موها
 • توانايي كار با صفحات و ابزارهاي طرح بندي
 • توانايي ترسيم اشكال
 • توانايي كار با اشيا
 • توانايي شكل دهي اشيا
 • توانايي استفاده از زمينه در اشيا
 • توانايي كار با رنگها
 • توانايي افزودن جلوه سه بعدي به اشيا
 • توانايي كار با شفافيت اشيا
 • توانايي كار كردن با لنزها
 • توانايي كار با لايه ها
 • توانايي كار با متن و فرمت بندي آن
 • توانايي كار با نقش بيتي ها
 • توانايي پيگيري نقش بيتي ها و ويرايش نتيجه كار
 • توانايي ايجاد تصاوير برای web
 • توانايي كار با چاپگر
 • توانايي انتشار به صورت Pdf
 • توانايي وارد و صادر كردن