مجتمع فنی پیوند داده ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


آموزش C++
مدت دوره : 50ساعت
شهریه(آنلاین): 350 هزار تومان
شهریه(حضوری):650هزارتومان
021-88481500

آموزش زبان برنامه نویسی ++C

  زبان C++ به عنوان یکی از برترین زبان های شی گرا همیشه مطرح بوده است . این زبان قابلیت های قابل توجهی را داراست و سهم زیادی از برنامه های نوشته شده را به خود اختصاص داده است ، برخی از این خصوصیات عبارتند از :
 • شیئ گرا اواو پی بودن سی پلاس پلاس
 • تولید کد های کوچک ، سریع و ایمن در آن واحد
 • قابلیت برنامه نویسی در سطوح پائین و بالا و مواردی از این چنین . به همین دلایل و ده ها دلیل دیگر این زبان پایه ی بسیاری از زبانهای برنامه نویسی پس از خود قرار گرفته است مانند PHP – C# – JAVA و غیره .
بنابرابن به شما هنرجوی عزیز پیشنهاد میکنیم با آموختن این نرم افزار وارد دنیای شگفت انگیز و بی انتهای برنامه نویسی شوید و یا در صورت پیش زمینه برنامه نویسی اطلاعات خود را تکمیل و در صدد افزایش آن قدم بردارید. در ادامه با بخشی از سرفصل های آموزش ++ C آشنا میشویم:
 • آشنایی با برنامه نویسی سی پلاس پلاس در ویندوز
 • آشنایی با Microsoft Visual C++ Express Edition
 • آموزش جامع کلاس ها در ++C
 • آشنایی با اشیاء کلاس در ++C
 • آشنایی با انواع کلاس های موجود در این زبان
 • آموزش شناخت و بکارگیری داده های عضو کلاس ها
 • آموزش شناخت ، تعریف و کاربری توابع عضو کلاس
 • آشنایی با انواع متداخل در این زبان برنامه نویسی
آموزش ساختارهای پایه
 • آموزش انواع داده های پایه
 • آموزش در رابطه با Linkage Of Nammes
 • آشنایی با قواعد تعربف ساختارها در برنامه نویسی
 • آشنایی با حوزه نامگذاری
آموزش جامع سازنده ها در++ C و شناخت رفتار آنها
 • آشنایی با سازنده ها
 • آموزش رابطه کپس Constructors
 • آشنایی با توابع مخرب و رفتار آنها در این زبان برنامه نویسی
 • .آشنایی با نظم اجرای توابع داخل کلاسها هنگام ساخته شدن شیئ از آن کلاس و یا حذف کردن
 • آموزش در رابطه با تبدیلات نوشته شده توسط کاربر
آموزش شناخت تعریف و کارکردن با انواع داده های شمارشی در این زبان برنامه نویسی
 • آشنایی با انواع دیتا تایپ های شمارشی
 • آشنایی با دستورات برچسب گذاری شده
 • آموزش جامع عبارات
 • آموزش دستورات مرکب
 • آموزش دستورات ساخت حلقه
 • آموزش دستور پرش ( برجسب گذاری خطوط و پرش به آن خط ؛ البته در زبانهای ساخت یافته و شیئ گرا حتی الامکان نیاید از آن استفاده شود )
 • آموزش دستورات Declaration
 • آموزش هندل نمودن خطاها از طریق : TRY – Catch – Throw
 • آموزش کامل توابع Inline
 • آموزش کاربردی NameSpaces
 • آموزش تعریف انواع داده جدید از طریق دستور Typedef
 • آموزش مسایل مربوط به دسترسی به اعضای کلاس ها
 • آشنایی با مفهوم دسترسی به اعضای کلاسها
 • آموزش و آشنایی با امتیازات ویژه در توابع Friend
 • آموزش کلاس های پایه و ارثی
 • عبارات ثابت
 • آموزش عمکرد Static Casts
 • آموزش عملکرد Dynamic Casts
 • آموزش بکارگیری از سبک سی برای Cast Operator
آموزش تعریف و استفاده از قالب ( قالب ها توابع و یا کلاسهایی هستند که میتوانند انواع داده را پذیرفته و بر روی آنها وظایف واحد و یا مختلفی را داشته باشند )
 • آشنایی با توابع و کلاس های
 • آشنایی با Containers
 • آموزش سربارگذاری توابع از راههای رسیدن به پلی مورفیسم ( یکی از مباحث برنامه نویس شیئ گرا میباشد )
 • آموزش کاربری با جریانهای ورودی و خروجی
 • آموزش Iterators
 • آموزش سربارگزاری عملگرها
آموزش در رابطه با برخی داده های خاص و آرگومان ها :
 • آمورش نوع داده ها آرایه
 • آشنایی با آرگومان پیش فرض توابع
 • آمورش داده های اشاره گر ( این داده ها وظیفه نگهداری آدرس یک خانه از رم را بر عهده دارند )
 • آشنایی به نوع داده های مرجع
 • آموزش Exception Handling
 • آموزش ++Exception Specificataions in C
 • آموزش Stack Unwinding
و آموزشهای کاربری ومفید دیگر در رابطه با این زبان شیئ گرا ؛ که آموختن آنها در نهایت سبب توانایی شنا در این زبان برنامه نویسی و پیشروی آسان در تمام زبانهای برنامه نویسی دیگر خواهد بود چراکه اساسا زبانهای برنامه نویسی دیگر از این زبان برنامه نویسی پیروی می کنند.