مجتمع فنی پیوند داده ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


ICDL چیست

تاريخچه

در سال1995 ، انجمن جوامع حرفهاي انفورماتيك اروپا (CEPIS) يك گروه ويژه تحت حمايت مالي اتحاديه اروپا ايجاد كرد كه هدف آن، دستيابي به روشي براي ارتقاي سطح مهارتهاي IT در سراسر اروپا بود .اين گروه ويژه در سال 95 و اوايل96 ، آزمونهاي آزمايشي، برگزار كردند تا اينكه سرانجام در آگوست سال1996 ، گواهينامه اروپايي راهبري كامپيوتر (ECDL) در سوئد ارائه و به تدريج در سراسر اروپا و سپس در سطح بينالمللي مطرح شد . برنامه ECDL/ICDLتوسط بنيادECDL-F ECDL در سطح جهاني اداره ميشود .اين بنياد كه در سال 1997 تاسيس شد، سازماني غيرانتفاعي است كه وظيفه آن بهبود، گسترش و تصديق مهارتهاي كامپيوتري و دانش IT است . در حال حاضر ICDL به مدرك استانداردي تبديل شده كه در كشورهاي غيراروپايي كاربرد دارد و برنامه درسي آن مشابه دروس ECDL است .بنياد گواهينامه اروپايي راهبري كامپيوتر، برنامه درسي را تعيين كرده و آن را دائما به روز رساني ميكند تا اطمينان حاصل شود كه دروس آن با دنياي كار و پيشرفتهاي انجام شده در زمينه فناوري، هماهنگ است . ميزان پذيرش ICDL در كشورها، به طور روز افزوني در حال رشد است و در حال حاضر بسياري از افراد و شركتها، اين گواهينامه را معياري براي سنجش مهارتهاي كامپيوتري ميدانند .سازمانهاي حمايت كننده ازICDL ، در بخش وسيعي از صنعت و دانشگاه فعاليت ميكنند .علاوه بر آن، اين گواهينامه مورد حمايت اتحاديه اروپاست كه استانداردها و سطح كيفيت را در سراسر اروپا تضمين مي كند .

ICDLدر آسيا

در نتيجه رشد سريع و تقاضاي روز افزون براي گواهينامه بينالمللي راهبري كامپيوتر (ICDL) در بسياري از كشورهاي جهان، مقدماتي براي ترغيب به پذيرش ICDL در مناطق اصلي آسيا نيز برنامهريزي شده است . به عنوان مثال سازمان ICDL Asia Pacific Limited به منظور توسعه و پشتيباني از ICDL در منطقه خاور دور تاسيس شده است .

از آنجا كه انگليسي يك زبان تجاري بين المللي است و تعداد زيادي از افراد مي خواهند گواهينامه بينالمللي IT آنها به زبان انگليسي باشد .امتحانات ICDL در اغلب كشورها به اين زبان ارائه ميشود، ولي در بعضي از نقاط اروپا امتحانات به زبان محلي نيز انجام مي شود چرا كه متنهاي به زبان محلي براي افرادي كه روابط بينالمللي ندارند، مناسب است .

حوه اخذ مدركICDL

ICDLبه هفت مهارت تقسيم شده است و متقاضي براي به دست آوردن مدرك ICDL بايد در امتحانات اين هفت مهارت قبول شود. هر فردي بدون توجه به سن، جنس، تحصيلات، تجربه يا پيش زمينه مي تواند در اين آزمونها شركت كند . ثبت نام براي ICDL از طريق مراكز مجاز برگزاري آزمون صورت مي گيرد .پس از موفقيت در آزمون هر مهارت، مركز برگزاري آزمون، نتيجه را در يك پايگاه داده مركزي ثبت ميكند .براي كسب گواهينامهICDL ، ميتوان همه مهارتها را بهيكباره و يا با فاصله زماني امتحان داد .اما بايد طي 3 سال از زمان شروع اولين آزمون، تمام هفت دوره را با موفقيت سپري كرد. وقتي فرد، تمام آزمونها را با موفقيت پشت سر گذاشت، مدرك ICDL را دريافت خواهد كرد .برخي از مراكز، فقط برگزار كننده آزمونها هستند، اما در بسياري از مراكز آموزشيICDL ، دورههاي آموزشي جهت آماده سازي آزمون دهندگان نيز ارائه مي شود .

چراICDL

مزاياي ICDL براي افراد :اين طرح براي كمك به افراد در منزل و محل كار در نظر گرفته شده است .اين مدرك در صورت ارائه به كارفرما، نشان ميدهد كه فرد، داراي قابليتهاي تاييد شده و به روز است ICDL .به افراد بي تجربه در زمينه كامپيوتر، كمك ميكند با فراگيري مفاهيم اوليه مهارتهاي كامپيوتري، ماهرانه و با اعتماد به نفس با كامپيوتر كار كنند.

مزاياي ICDL براي كارفرمايان :قصد يك شركت از ارتقاي مهارتهاي كامپيوتري نيروي كار خود، حصول اطمينان از مصرف درست سرمايه است

دوره آموزش ICDL 1

Word
 • شناخت واژه پرداز ها
 • توانایی ایجاد فارسی به لاتین و بالعکس
 • توانایی انجام عملیات بر روی متن
 • توانایی قالب بندی کارکترها و پاراگراف ها
 • توانایی کار با کارکترهای ویژه –سمبل
 • اصول طراحی صفحات در word
 • کار با متن چند ستونی – عدد گذاری و ...
 • توانایی کار با جداول
 • توانایی کار با الگوها
 • اصول ایجاد ترسیمات ساده
 • توانایی چاپ
Excel
 • توانایی کار با محیط صفحه گسترده
 • توانای کار با اطلاعات در اکسل
 • توانایی ویرایش صفحه کاری
 • قالب بندی خانه ها
 • مدیریت کار برگ ها
 • توابع عددی در اکسل (count- avarage- min- max- round,…)
 • تنظیمات صفحات چاپ
 • شناسایی خطاها: #ref-#DIV-####-#value!,…))
 • کار با نمودار ها و چارت ها
 • Freeze-UN freeze
Access
 • توانایی کار با محیط Access
 • توانایی کار با بانک اطلاعاتی
 • توانایی ایجاد بانک اطلاعاتی
 • ایجاد Table
 • ایجاد Form ها
 • ایجاد Report ها
 • یجاد Quary
 • استفاده از فرم ها
 • بازیابی اطلاعات
 • بانک اطلاعاتی رابطه ای
Power Point
 • مفاهیم مقدماتی power point
 • روش نمایش
 • کار با متن و قالب بندی
 • قالب بندی اسلایدها
 • ترسیم اشکال و قالب بندی
 • ترسیم نمودار ها
 • متحرک سازی اسلایدها
 • درج موضوعات فیلم و صدا

دوره آموزش ICDL 2

مبانی
 • توانایی و شناخت Icdl
 • توانایی مفاهیم IT و ICT
 • تعریف نرم افزار و سخت افزار
 • انواع کامپیوتر ها
 • CPU
 • انواع حافظه ها
 • انواع دستگاه های ورودی
 • انواع دستگاه های خروجی
 • انواع کارت های خروجی
 • انواع شبکه ها
 • انواع ویروس ها
ویندوز
 • اجرا و نحوه کار
 • توانایی کار با پنجره ها
 • توانایی مدیریت اجرای برنامه ها
 • توانایی سفارشی سازی دسک تاپ
 • توانایی مدیریت فایل ها و پوشه ها و درایو ها
 • توانایی جست و جو در ویندوز
 • کار با برنامه help
اینترنت
 • برقراری ارتباط با اینترنت
 • طریقه اتصال به اینترنت
 • آشنایی با WWW و URL
 • آشنایی با دامنه های مهم domain names
 • شناخت مرور گرها
 • جست و جو عبارت ها
 • توانایی کار با برنامه outlook
 • عملیات نامه نگاری در out look
 • کار با نامه ها
 • مدیریت نامه ها