مجتمع فنی پیوند داده ها

 • 1
 • 2
 • 3

مجتمع آموزشی پیوند داده ها


دوره آموزش jQuery

جی‌کوئری یا jQuery یک کتابخانه جاوااسکریپت سبک وزن چند مرورگری می‌باشد که برای ساده کردن نوشتن اسکریپ‌های سمت-مشتری دراچ تی ام ال (HTML) طراحی شده است. جی کوئری امروزه محبوبترین کتابخانه جاوااسکریپت در حال استفاده است.

جی کوئری نرم‌افزار بازمتن و رایگان است که تحت دو پروانه GPL و MIT منتشر می‌شود. دستور زبان جی کوئری به گونه‌ای طراحی شده است که عمل هدایت یه پرونده را اسان تر کرده باشد، بدین صورت که می‌توان حرکات انیمیشین ایجاد کرد و رویدادهای صفحه استفاده کند و به وسیله ان می‌توان نرم‌افزارهای مبتنی بر ای‌جکس را ایجاد و توسعه داد. جی کوئری همچنین این اختیار را به برنامه نویسان می‌دهد که افزایه‌هایی برای کتابخانه جاوااسکریپت ایجاد کنند

جدا از این‌ها جی کوئری به توسعه دهندگان این اختیار را می‌دهد که تکه برنامه‌های سطح پایین مبادله‌ای (ارتباط مرورگر با کاربر) و یا انیمیشنی و حتی افکت‌های پیشرفته و سطح بالا و ایجاد اشیا فرضی را ایجاد کنند. به کارگیری همه این اجزای جی کوئری کمک می‌کند صفحات وب قدرتمند و داینامیک (پویا) داشته باشیم.

مقدمه آموزش jQuery
 • مقدمه و معرفی jQuery
 • ساختار دستوری jQuery
 • انواع انتخاب کننده ها در jQuery
رویدادها ( events ) در jQuery
 • مقدمه رویدادها ( events ) در jQuery
 • لیست رویدادها ( events ) در jQuery
 • رویداد click
 • رویداد dblclick
 • رویداد blur
 • رویداد chnage
 • رویداد focus
 • رویداد focusin
 • رویداد hover
 • رویداد mousedown
 • رویداد mouseup
 • رویداد ready
 • رویداد resize
 • رویداد scroll
 • رویداد select
 • رویداد submit
 • رویداد toggle
 • رویداد submit
 • رویداد unload
لیست افکت ها ( effects ) در jQuery
 • افکت animate
 • افکت delay
 • افکت fadeIn
 • افکت fadeOut
 • افکت fadeTo
 • افکت hide
 • افکت show
 • افکت slideDown
 • افکت slideUp
 • افکت slideToggle
 • افکت stop
 • افکت toggle
کاربرد jQuery در HTML
 • متد after
 • متد attr
 • متد append
 • متد before
 • متد css
 • متد detach
 • متد empty
 • متد html
 • متد height
 • متد insertAfter
 • متد insertBefore
 • متد position
 • متد prependTo
 • متد prop
 • متد remove
 • متد removeAttr
 • متد replaceAll
 • متد replaceWith
 • متد text
 • متد toggleClass
 • متد value
 • متد width
 • متد wrap
لیست متدهای کاربرد jQuery در Ajax
 • متد ( ) ajax.$
 • متد ( ) ajaxComplete
 • متد ( ) ajaxError
 • متد ( ) ajaxSend
 • متد ( ) ajaxSetup
 • متد ( ) ajaxStart
 • متد ( ) ajaxStop
 • متد ( ) ajaxSuccess
 • متد ( ) get.$
 • متد ( ) ajaxScript
 • متد ( ) load
 • متد ( ) post.$