تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده 1 نفر
شروع كلاس 01/04/1399
پايان كلاس 05/04/1399
زمان برگزاری شناور
مدت دوره 25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام 13/03/1399
شروع كلاس 24/03/1399
پايان كلاس 22/04/1399
زمان برگزاری شنبه تا دوشنبه
مدت دوره 60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور

مهلت ثبت نام 20/03/1399
شروع كلاس 04/04/1399
پايان كلاس 11/06/1399
زمان برگزاری آخرهفته
مدت دوره 8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام 19/03/1399
شروع كلاس 29/03/1399
پايان كلاس 31/04/1399
زمان برگزاری اخرهفته
مدت دوره یکماه

نصب وتعمیر کولرگازی

مهلت ثبت نام 20/03/1399
شروع كلاس 31/03/1399
پايان كلاس 12/04/1399
زمان برگزاری همه روزه
مدت دوره دوهفته

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نام تمام شد
شروع كلاس 10/02/1399
پايان كلاس 20/03/1399
زمان برگزاری روزهای زوج عصرها
مدت دوره یکماه

دوره درودگری (نجاری)

ظرفیت باقی مانده تمام شد
شروع كلاس 29/03/1399
پايان كلاس 20/05/1399
زمان برگزاری روزهای فرد عصر
مدت دوره 60ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام 22/03/1399
شروع كلاس 01/04/1399
پايان كلاس 04/04/1399
زمان برگزاری 10 الی16
مدت دوره 25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF

مهلت ثبت نام 20/03/1399
شروع كلاس 14/04/1399
پايان كلاس 06/07/1399
زمان برگزاری روزهای زوج عصر
مدت دوره 100 ساعت