تقویم آموزشی

نصب پارکت لمینت

ظرفیت باقی مانده1 نفر
شروع كلاس01/04/1399
پايان كلاس05/04/1399
زمان برگزاریشناور
مدت دوره25ساعت

تکنسین فنی آسانسور

مهلت ثبت نام13/03/1399
شروع كلاس24/03/1399
پايان كلاس22/04/1399
زمان برگزاریشنبه تا دوشنبه
مدت دوره60ساعت

دوره تکمیلی آسانسور

مهلت ثبت نام20/03/1399
شروع كلاس04/04/1399
پايان كلاس11/06/1399
زمان برگزاریآخرهفته
مدت دوره8۰ساعت

لوله کشی آب ساختمان

مهلت ثبت نام19/03/1399
شروع كلاس29/03/1399
پايان كلاس31/04/1399
زمان برگزاریاخرهفته
مدت دورهیکماه

نصب وتعمیر کولرگازی

مهلت ثبت نام20/03/1399
شروع كلاس31/03/1399
پايان كلاس12/04/1399
زمان برگزاریهمه روزه
مدت دورهدوهفته

نصب وتعمیر پکیج

مهلت ثبت نامتمام شد
شروع كلاس10/02/1399
پايان كلاس20/03/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصرها
مدت دورهیکماه

دوره درودگری (نجاری)

ظرفیت باقی ماندهتمام شد
شروع كلاس29/03/1399
پايان كلاس20/05/1399
زمان برگزاریروزهای فرد عصر
مدت دوره60ساعت

نصب وتعمیر پله برقی

مهلت ثبت نام22/03/1399
شروع كلاس01/04/1399
پايان كلاس04/04/1399
زمان برگزاری10 الی16
مدت دوره25ساعت

دوره کامل کابینت سازی MDF

مهلت ثبت نام20/03/1399
شروع كلاس14/04/1399
پايان كلاس06/07/1399
زمان برگزاریروزهای زوج عصر
مدت دوره100 ساعت